Een HictoVerbinding

Een verbinding wordt pas een verbinding als er twee losse onderdelen zijn die met elkaar verbonden worden. Laten we het voorbeeld van elkaar de hand geven nemen. Persoon A geeft persoon B een hand en persoon B ontvangt de hand van persoon A.

In het moment van hand geven en hand nemen is daarin geen onderscheid. Het zijn twee handen die elkaar ontmoeten in het geven en nemen. Dat moment visualiseert het best wat wij bedoelen met een HictoVerbinding.

Een HictoVerbinding wordt aangegaan vanuit een intentie om als twee organisaties gezamenlijk op een andere manier met elkaar om te gaan, waarbij betrokkenheid, aanwezigheid en wederkerigheid centraal staan. Gezamenlijk het verschil kunnen maken op die plaatsen waar het afzonderlijk niet of nagenoeg niet zal lukken. Een HictoVerbinding wordt in principe aangegaan voor de periode van twee jaar. Dit juist om de betrokkenheid, aanwezigheid en wederkerigheid zichtbaar te laten zijn.
Een HictoVerbinding is ook alleen maar van kracht als beide partijen daarvoor blijven kiezen.

De verbinding bestaat uit drie gedeelten:
– het generieke gedeelte;
– het specifieke gedeelte;
– de vertaling in wederzijdse jaarlijkse concrete afspraken.
Het specifieke gedeelte en de concrete afspraken worden jaarlijks vastgesteld en aan het generieke gedeelte toegevoegd.


Een HictoVerbinding is dat wederkerig de bereidheid is om het touwtje te gooien en te vangen. Hierdoor ontstaat een wederzijdse afhankelijkheid wat wij dan wederkerig noemen.