De Hictoloog werkt van Lente tot Lente, omdat dit aansluit bij de natuurlijke life-cycle. In de lente ontstaat het nieuwe of krijg het bestaande nieuwe inhoud, waar vier seizoenen lang mee geleefd kan worden.

In de lente begint bij De Hictoloog het nieuwe jaar. Ook dit jaar zal daar het Samen centraal staan en belichten we dat deze keer vanuit het vraagstuk hoe samenwerking tot stand kan komen en kan beklijven. Samen is een Werkwoord is daarom dit jaar het thema van De Hictoloog, zoals ook vermeld in de Nieuwsbrief winter 2016.


Dit thema zal inhoudelijk vorm krijgen door met Hictologen, klant-hictologen en andere partners regelmatig stil te staan bij de vraag hoe organisaties en individuen kunnen komen tot constructieve vormen van samenwerking. Vormen als middel om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Netwerken, verbindingen die meer mogelijk maken. Tevens het proces dat De Hictoloog heeft doorlopen om van BV tot coöperatie te komen en het proces van de HictoVrbinding enkele voorbeelden van het inhoudelijk vorm geven aan het thema Samen is een Werkwoord. Hierbij willen wij u als lezer, als betrokkene, als collega, vriend, relatie actief betrekken of, nog beter verwoord, gaat u zelf bijdragen leveren om Samen een echt werkwoord te laten zijn.

Tijdens onze lentebijeenkomst op 11 mei 2017 hebben wij Samen met de deelnemers hier meer invulling aan gegeven. Onderstaande visual is hier het resultaat van: