Peter Hoekstra

Veroorzaker
Een samenleving waarin de zelfbewuste burger in staat is om samen met organisaties invulling te geven aan de behoefte die er is binnen het sociale domein.

Dat is waar ik mij met passie en energie voor inzet. Dit vraagt om transitieprogramma’s, proeftuinen en nieuwe initiatieven die ik graag initieer, coach of aan mee doe. Durf te veranderen is daarbij mijn motto om zo buiten bestaande kaders op zoek te gaan naar nieuwe methodieken binnen het sociale domein om de burger te ondersteunen vanuit het perspectief van het gewone leven. Durven en doen veroorzaakt immers kennis, verandering en bewustwording.

Mijn ervaring, opgedaan bij interim opdrachten van management- tot directieniveau in de zorgsector, gebruik ik graag om organisaties als gemeentes en zorgaanbieders te ondersteunen bij hun transitieprogramma’s. In deze programma’s dienen de burgers centraal te staan en wordt vanuit hun behoefte nagedacht over het juiste aanbod en de organisatie er van.

Daarnaast veroorzaak ik graag kennis door projecten te initiëren ‘die er toe doen’. Kennis die ontsloten kan worden naar organisaties die behoefte hieraan hebben. Ik ben van mening dat het opdoen en delen van kennis van relevante projecten cruciaal is in een sector waar de veranderingen in hoog tempo elkaar opvolgen. Als hictoloog noem ik mij daarom 'veroorzaker.

Expertise
Met mijn expertise richt ik mij op het coachen, uitvoeren of initiëren van veranderprogramma’s. Ik heb ervaring opgedaan met het begeleiden van samenwerkingsverbanden op het snijvlak Zorg en Welzijn en het begeleiden van burgerinitiatieven. Verder heb ik een proeftuin Wijkgericht organiseren geïnitieerd en ervaring opgedaan met het oprichten van een kenniskring, extramuralisatietrajecten, transitie naar kleinschalig wonen, e-health toepassingen opnemen in het primaire proces, cultuuromslag en medezeggenschap in de zorg.

Het-Initiatief-1
Het Intitiatief
Tijdens een van mijn projecten heb ik samen met Andreas Reigersman Het Initiatief, gids voor bewust lokale initiatieven geproduceerd. De gids is de vertaling van een proces waarin een burgerinitiatief heeft geresulteerd tot de zorgcorporatie Mariënvelde, die samenwerkt met de Gemeente Oost Gelre.  De breedte waar hieraan is vormgegeven, is redelijk uniek te noemen. De zorgcorporatie Mariënvelde kan daarom als proeftuin voor andere (burger)initiatieven in Nederland worden gezien.