De Hictoloog

  • zoekt samen mét jou naar oplossingen en alternatieven die mogelijk zijn en energie vrijmaken om verder te gaan;
  • zet het wezenlijke van jouw organisatie of vraagstuk centraal;
  • wil een maatschappelijk bijdrage leveren in het belang van de eindgebruiker en burger;
  • doet daadwerkelijk in woord en daad mee;
  • voelt zich mede verantwoordelijk;
  • is aanspreekbaar op wat zich aandient;
  • neemt altijd de kennis en expertise van collega-hictologen mee.

De Nieuwsbrief

De Hictoloog brengt ieder seizoen een digitale nieuwsbrief uit waarin aandacht is voor issues in de samenleving, de thema’s waar wij voor staan en over onszelf, zodat je ons beter leert kennen. Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen? Geef dan je gegevens door via het formulier: inschrijven »

N.B. Door je aan te melden voor de nieuwsbrief van De Hictoloog, geef je ons toestemming je persoonlijke gegevens met ons privacybeleid te verwerken.

Meest recente nieuwsbrief gemist? Nieuwsbrief winter 2018-2019

De Samentafel

De Samentafel, wat is het? Een concept ontwikkeld door De Hictoloog; functie- en agendaloos met elkaar rond de tafel. 

Manifest

Van Zorg naar Leven, manifest/visie van De Hictoloog, maart 2018 Als Hictologen zetten wij ons in voor de kwetsbare mensen

Interim

Op het gebied van interim management beschikt De Hictoloog over een groot netwerk om snel en adequaat invulling te geven

Terugblik Lentebijeenkomst 2018
Van Zorg naar Leven
Iedere donderdag van de maand thema Samentafels

17.00 tot 20.00 uur in Amersfoort

Agenda

Wij

Dit zijn wij.... de mensen achter De Hictoloog. We komen nooit alleen: De Hictoloog brengt altijd de expertise en ervaring van een andere hictoloog mee. We versterken elkaar en zijn kritisch naar elkaar. Dit nemen we mee in het proces bij jouw vraagstuk. Daarnaast hebben we nog een gemeenschappelijke deler: we zetten ons in voor het maatschappelijk belang van de burger en eindgebruiker.

John van den Hout

ondervinder

Het telkens opnieuw durven en willen ondervinden, niet als doel op zich maar als middel, om te ervaren waarover het

Hedwig Kauffman

stroomversneller

Ik ben Stroomversneller bij De Hictoloog. Ik zie onszelf en de organisaties en netwerken waarin wij werken als meanderende stromen.

Peter Hoekstra

veroorzaker

  Met mijn brede, vernieuwende blik op (ouderen)zorg, welzijn en samenwerking veroorzaak ik nieuwe inzichten en beweging die leiden tot

Pamela Berg

begeleider

Begeleiden en ondersteuning bieden, dat doe ik graag. Samen omstandigheden creëren om een team/bedrijf goed te laten functioneren. 1 Ik

Lúthien Gispen

omdenker

  Ik denk graag in mogelijkheden en kansen. Als je processen bekijkt vanuit mogelijkheden en durft los te laten, creëer

Marco van Alderwegen

samenbrenger

  Een samenleving waarin weer meer ruimte ontstaat om Samen te Leven in gezondheid, dat is een streven waar ik

Annie Zijlstra

samenbereiker

Ik heb een scherp oog voor wat er speelt, nuchter, luisterend, met een heldere analyse en respect voor de mens,

Charles Laurey

bruggenbouwer

  Ik wil graag een bijdrage leveren aan een betere gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Medewerker, klant

Angelique van der Moezel

vitalisator

Mijn drijfveer is het welzijn van de medemens. Ik draag graag bij aan preventie, gezondheidsbevordering en sociale participatie. 1 Naast